Trappan

En wiki för och av skolbibliotekarierna i Kristianstads kommun.

Vi använder Trappan för att samla info och anteckningar om sånt som vi håller på att jobba med. Det är ett arbetsredskap för oss i vårt arbete i skolbiblioteken i Kristianstads kommun. Om du inte är skolbibliotekarie i Kristianstads kommun, men ändå hittar något användbart eller intressant här så är du så klart välkommen att använda dig av det.

Från början handlade Trappan enbart om Informationssökningsprocessen. Om det är de sidorna du vill använda så hittar du dem på sidan Infosök.