Ska biblioteket hantera skolans läromedel?

Det tycker Edward Jensinger i sin blogg den 29 mars 2013. Han menar att det kan spara stora pengar åt skolan, även om bibliotekarier tycker att hanteringen är trist.

Hur kan vi använda Book-it och vår insats på ett bra sätt för att hantera läromedlen på våra skolor?

Börja med att bestämma ifall läromedlen ska hanteras i samma enhet som bibliotekets medier eller om de ska ha en egen enhet.
Söderportgymnasiet har en egen enhet. Österänggymnasiet använder samma som biblioteket. C4 tänker flytta sina läromedel till egen enhet.

Fördelar med egen enhet för läromedel

 1. Kravhanteringen kan skötas separat för varje enhet.
 2. Man kan ha separata reservationsregler
 3. Lättare att ta fram statistik för respektive typ av medier
 4. Man kan ge behörighet till personal för endast läromedelsenheten.

Nackdelar med egen enhet för läromedelsenheten

 1. Man måste komma ihåg att byta enhet och cirkulationsställe för alla transaktioner, t.ex. vid omlån, utlån.
 2. Mycket administration för att skapa nya enheter.

Att komma överens om innan man startar

 1. Var ska utlån och återlämning ske? I biblioteket eller på institutionen.
 2. Om böckerna återlämnas i biblioteket - vem transporterar dem vidare?
 3. Ska omlån tillåtas?
 4. Vem hanterar kraven och hur?
 5. Ska alla läromedel läggas in eller bara nya?
 6. Hur hanterar vi gallring?

Förberedelser

 1. Om du vill ha en egen enhet för läromedel: kontakta systemansvarig.
 2. Bestäm vilka parametrar för lånetid som ska finnas, även för omlån och reservationsregler.
 3. Skapa instruktioner för lärarna för hur rutinerna ska se ut. (se färdiga lathundar)
 4. Egen Opac för läromedel? Kontakta systemansvarig

Lathundar