Internet/Multimedia:
Du kan t.ex. jobba i en wiki, göra en powerpoint-presentation, video, ett bildspel eller något liknande.

  • Tänk på form och layout. Det ska vara lätt att läsa och förstå
  • Ange källor
  • Om du publicerar något på nätet, tänk på upphovsrätten

Skriftligt
Muntligt