Nu ska du söka efter fakta om ditt ämne:
  • Leta fram information från dina källor
  • Skriv ner dina källor/gör källförteckning
  • Tänk på att kritiskt granska dina källor.

  • Vem står bakom informationen?
  • Varför är den skriven?
  • Hur ser informationen ut?
  • När är informationen gjord?