Fråga 1.
Bemanning.
1 till 1, bristande datorfärdighet.
Samarbete skolbibliotekarie - lärare

Fråga 2
Det behövs visionärer!
Påverkar hela organisationen. -Är det så? Hur orkar man vara en "sån"?!

Fråga 3
Vi ha ett ansvar gentemot elever och lärare att ha kunskap om sociala medier och att kunna förmedla den. Det är vår roll och vi bör kämpa för att ansvaret läggs hos oss, inte någon annan "övrig" personal.


Facebook

Fråga 1. Reklampelare, info-kanal, mötesplats, lära oss mer om Facebook -testa själva

Fråga 2. Från mun till mun, tävling , reklam (Bokmärken, posters...)

Fråga 3. Dokumentera Biblioteket i olika situationer PUL ?