Tre viktiga punkter:


Samarbete ska inte behöva diskuteras, ska vara självklart.
Vi måste våga ta plats i frontlinjen när det gäller digitalt lärande.
Kompetensutveckling är viktigt.

Håller med om

Vara med i hela lärprocessen.

Facebook


  • Vad är syftet med att skolbiblioteket har en sida på Facebook?Nå elever på ett annat forum

  • Hur får man eleverna att gilla sidan?
Bilder på saker som händer på skolan.
  • Hur jobbar vi med kopplingen mellan "verkligheten" och Facebook?

  • Hur mycket tid ska man lägga? Vad ger det i längden?
Ja! Står närmre eleverna.