Bristande datorfärdighet

Stödja lärandet och undervisningen.

Det saknas en struktur för att bibliotekarien ska vara ledare. Beror mycket på personen.