Facklitteratur
Böckerna på biblioteket är uppdelade efter ämne. Vet du inte vilken hylla du ska leta på, sök i bibliotekskatalogen.

Uppslagsböcker
Databaser
Internet
Skönlitteratur
Artiklar
Andra källor