Nu ska du sammanställa och bearbeta informationen.
Det gör du genom att:
  • Läsa igenom texten
  • Markera eller notera viktiga fakta under tiden du läser
  • Göra en tankekarta eller lista på fakta du vill använda.
  • Återkoppla till dina frågeställningar


Det är viktigt att du analyserar och dra slutsatser utifrån uppgiften och dina frågeställningar.