Artiklar
Artiklar i dagstidningar handlar ofta om aktuella händelser och ämnen - nyheter.
Artiklar i tidskrifter är ofta mer omfattande och/eller ingående.
Artiklar hittar man genom att söka i speciella databaser, t.ex. Artikelsök eller Mediearkivet.

Uppslagsböcker
Databaser
Internet
Facklitteratur
Skönlitteratur
Andra källor