Sociala medier på Utvecklingsavdelningen.

Varför?
 • Kunskap
 • Inspiration
 • Spridning
 • Styrdokument

Vilka?
 • Youtube
 • Twitter
 • Facebook
 • Bloggar

Hur?
 • Var ska vi finnas?
 • I vilket syfte?
 • Vem har ansvar?

Exempel:
Pedagog Malmö på Youtube
Pedagog Stockholm på Youtube

IT i skolan på Twitter
Skolbibliotek.se på Twitter

TPB på Facebook