Om Alternativa verktyg

Elever med särskilda behov - hur hjälper vi dem på bästa sätt? Skolbibliotekarie gör ett bättre arbete/stöttar eleverna bättre om vi blir informerade från elevvårdsteam.

Talböcker

En talbok är en bok som är inläst, som en ljudbok, under speciella undantagsregler i upphovsrätten för att underlätta för personer med läshinder. (Wikipedia 2012-10-11)

TPB blir MTM

Talboks- och PunktskriftsBiblioteket byter namn till Myndigheten för Tillgängliga Medier.

Legimus

TPB:s nya katalog heter Legimus.

Lathund för nedladdning TPB


TPB i sociala medier

Facebook
Twitter

Läsa i datorn

Amis

Appar

Den nya appen Legimus finns att läsa om här Legimus

Read2go


Indaisy

DaisyWorm

för iPhone, iPod Touch och iPad

Darwin Reader

för androider

Skriv Läs Lyssna

http://www.alternativaverktyg.se/ViTre.html

http://bufblogg.kristianstad.se/skoldatatek/instruktionsfilmer-och-manualer/

http://www.dustin.se/product/5010597976/creative-zen-style-m300-8gb-white/#intcmp=searchProvider_SiteSeeker

Höra

http://www.redport.se/?gclid=CKTw35G7prMCFRJ7cAodAzwAEg

Skoldatateket

http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Stod-och-halsoenheten/Skoldatatek/Alternativa-verktyg/
Skoldatateket träffar arbetslag i samband med utprovning av hjälpmedel för elev. Då bör skolbibliotekarie vara med.
http://bufblogg.kristianstad.se/skoldatatek/
Kursen om alternativa verktyg för specialpedagoger - skolbibliotekarie har också glädje av att vara med. Hur anmäler vi oss? I grupp? Tillsammans med våra resp specialpedagoger.

Länktips

Logopeden i skolan
Skolappar
Pappas appar

Alvegruppen planerar att åka till Malmö och besöka SPSM för att se deras läromedelsutställning och tala med någon ansvarig om hur deras verksamhet ser ut.

Talboksträff 121012

Anteckningar 121012

Talboksträff 121205

Mål för dagen: Att vi ska få ökad förtrogenhet med verktyg och teknik att använda i samband med nedladdning av talböcker, utifrån de behov som vi ser finns hos våra låntagare/elever.
Anteckningar 121205